logo

Planujesz
budowę hali?

Formularz

Zobacz nasze
realizacje!

Realizacje

Etapy budowy hali stalowej

Właściwy nadzór nad wykonywanymi robotami

 

Wszystkie roboty wykonywane przez naszych pracowników są nadzorowane przez osoby posiadające odpowiedną wiedzę techniczną a także właściwe uprawnienia budowalne.

Kontrola dokonywana przez naszych inżynierów budowy i osoby pełniące funkcje techniczne na budowie pozwala na uniknięcie błędów wykonawczych, właściwy postęp prac i zapewnia bezpieczeństwo zarówno Państwa, wszystkich uczestników procesu budowanego jak i naszych pracowników.

Zaangażowanie osób z najwyższymi kwalifikacjami daje pewność że wykonane prace odpowiadają najwyższym standardom są zgodne z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem, obowiązującymi przepisami i dokumentacją budowlaną.

Etapy budowy hali


 

1. Koncepcja

Wszystko zaczyna się od pomysłu. To klient wie jaki obiekt chciałby postawić, z naszej strony staramy się z optymalizować rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, aby koszt wykonania był jak najmniejszy przy zachowaniu najwyższych standardów i funkcjonalności.

2. Projektowanie

Przed przystąpieniem do wykonania projektu konstrukcji ustalamy szczegóły wykonawcze, aby jak najlepiej dopasować dany obiekt pod potrzeby Inwestora. Do wykonania projektu konstrukcyjnego potrzebujemy :

  • warunki zabudowy które umożliwią zaprojektowanie budynku który będzie zgodny z przeznaczeniem danego terenu zarówno pod kątem funkcji jak i parametrów technicznych,
  • badanie geotechniczne gruntu, które pozwoli na właściwe określenie poziomu posadowienia budynku, sposobu fundamentowania i dalszą optymalizację fundamentów tak aby były odpowiednie do warunków ich pracy,

Dla wykonania projektu architektoniczno – budowalnego koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę dodatkowo niezbędna jest mapa do celów projektowych, uzgodnienia z właściwymi gestorami sieci i w niektórych przypadkach decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Prace ziemne i fundamentowe

Niezbędną częścią każdej nowo powstałej budowli jest solidny fundament. W większości przypadków przy budynkach magazynowych wykonujemy stopy fundamentowe połączone podwaliną zgodnie z wytycznymi projektanta.

To już na tym etapie wykonujemy elementy instalacji odgromowej i wod-kan najczęściej układając docelowe ich elementy a w przypadkach szczególnych zastosowania znajdują przepusty umożliwiające w późniejszym czasie bez ingerencji w elementy konstrukcyjne wykonać instalację.

Po wykonaniu robót żelbetowych związanych z fundamentami przystępujemy do wykonania podbudowy z kruszywa ułożenia instalacji pod posadzkowych i wylania warstwy betonu podkładowego posadzki zwanej potocznie „ chudziakiem”.

4. Wykonanie konstrukcji

Kiedy już mamy gotowy projekt wykonawczy przystępujemy do prefabrykacji poszczególnych elementów konstrukcji stalowej na naszej spawalni przez wykwalifikowanych spawaczy zgodnie z obowiązującymi normami pod nadzorem uprawnionego Spawalnika. Po jej wykonaniu trafia do cynkowni lub malarni w celu zabezpieczenia antykorozyjnego.

5. Montaż konstrukcji

Ten etap rozpoczynamy od naniesienia wymiarów i w przypadku braku wcześniej zabetonowanych w stopie fundamentowej marek stalowych zamontowania kotew chemicznych. Montaż poszczególnych elementów konstrukcji zaczynamy od słupów, następnie rygli i płatwi dachowych a kończymy na stężeniach. Roboty wykonujemy przy użyciu podnośników i dźwigów co zapewnia właściwe tempo prac i bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu budowlanego.

 

6. Montaż obudowy

Obudowę rozpoczynamy od montaży płyt warstwowych czy blach trapezowych w zależności od przeznaczenia obiektu, kończąc na wykończeniu obróbkami blacharski ze szczególną dokładnością. Dysponujemy specjalistyczną przyssawką, która znacznie przyspiesza prace przy montażu obudowy jak i eliminuje możliwe uszkodzenia paneli czy blach.

7. Posadzka

Mając już obudowę i szczelny dach możemy przystąpić do wykonania właściwej posadzki. Na tym etapie nie jesteśmy już uzależnieni od warunków pogodowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość i trwałość wykonanej przez nas posadzki.

8. Naświetla i bramy

Montaż świetlików kalenicowych czy połaciowych oraz bram i drzwi możemy uznać za końcowy etap budowy obiektu. Naświetle kalenicowe lub połaciowe łukowe jest montowane z wielu elementów na miejscu, aby w pełni wykończyć jak i wyizolować mostki termiczne oraz z precyzją wykonać wszystkie uszczelnienia. Do montażu bram, drzwi jak i w niektórych przypadkach okien wykorzystujemy jako elementy wsporcze wcześniej przygotowaną konstrukcję.

 

9. Prace instalacyjne

Mamy już gotowy obiekt i wtedy do prac monterskich mogą przystąpić
ekipy elektryków, hydraulików czy innych instalatorów zgodnie z wymaganiami Klienta. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom podczas wcześniejszych etapów robót ekipy monterów korzystają z przepustów, uchwytów i otworów technologicznych co pozwala za bezproblemowy i szybki montaż elementów instalacji i wyposażenia budynku.

10. Odbiór

 

Budowę hali kończymy odbiorem końcowym w obecności inwestora, osób pełniących funkcje techniczne na budowie oraz wykonawcy poszczególnych etapów. Przekazujemy informację i komplet dokumentacji powykonawczej niezbędnej do bezproblemowego użytkowania i obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń.

Planujesz budowę hali?

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami

odnośnie budowy hali stalowej.

Poradnik Inwestora

Bądź z nami na bieżąco

Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych artykułach, brać udział w konkursach jak i obserwować nasze materiały filmowe – zapraszamy do polubienia naszych social media!

Klienci, Partnerzy o Nas:

Dziękujemy za zaufanie!

“Wszystkie prace wykonane przez w/w firmę nie budzą zastrzeżeń, odznaczają się wysoką jakością i terminowością! Prace wykonywane są z zachowaniem wszystkich wymogów technologicznych oraz zgodnie z sztuką budowlaną.”

Firma Tomar – Maszyny Budowlane

„Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Pana Marka Machowskiego jako solidnego partnera inwestycyjnego, charakteryzującego się przy tym bogatym doświadczeniem, rzetelnością i sumiennością.”

Stanisław Rembisz – właściciel firmy Kobex

“Współpraca z firmą Stalmach układała się prawidłowo i z całą pewnością możemy polecić ją jako solidne przedsiębiorstwo, które gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót budowlanych.”

Przemysław Banaszak – właściciel firmy FTB