logo

Planujesz
budowę hali?

Formularz

Zobacz nasze
realizacje!

Realizacje

Jak przygotować teren pod budowę hali stalowej.

Przed budową hali stalowej

Budowa hali stalowej, niezależnie od jej przeznaczenia, to wieloetapowy proces, a jednym z pierwszych kroków jest wybór odpowiedniej działki i przygotowanie terenu.

Jak zatem przystosować plac budowy do montażu stalowej hali magazynowej, logistycznej czy przemysłowej?

By hala stalowa mogła odpowiednio pełnić swoje funkcje, a także spełniać wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa, budowę obiektu należy zacząć od przygotowania gruntu, co ma miejsce przed dostarczeniem na plac budowy elementów prefabrykowanych.

Po wyborze odpowiedniej działki, zgromadzeniu niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz zaplanowaniu konkretnego usytuowania obiektu, przychodzi czas na wykonanie drogi dojazdowej, ogrodzenie terenu, utwardzenie i wypoziomowanie obszaru pod zabudowę oraz przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, którzy będą obsługiwać wszystkie etapy budowy hali.

1. Przygotowanie drogi dojazdowej do placu budowy

 

Zabezpieczenie i utwardzenie drogi dojazdowej do działki, na której planujemy wznieść halę stalową, jest kwestią kluczową.

Przede wszystkim dlatego, że hale stalowe – w przeciwieństwie do standardowych budynków murowanych – można wznosić o każdej porze roku i niezależnie od pogody. Z tego względu tym bardziej niedopuszczalne są opóźnienia prac, spowodowane przez rozmokłą (np. z powodu długotrwałych opadów lub roztopów) drogę dojazdową, uniemożliwiającą lub utrudniającą dźwigom, zwyżkom i innym maszynom ciężkim dojazd na plac budowy.

Dostawa prefabrykowanych elementów hali odbywa się najczęściej przy pomocy ciągników siodłowych z naczepami o znacznej wadze (nawet 24 tony), które wymagają odpowiedniego utwardzenia drogi, po której będą się wielokrotnie przemieszczać.

By zapewnić drogę dojazdową na czas budowy, można utwardzić ją tłuczniem lub zastosować płyty betonowe. Jeśli na działce budowlanej, na której ma stanąć nasza hala stalowa, znajdowały się wcześniej budynki, które trzeba było rozebrać, do utwardzenia drogi dojazdowej możemy też wykorzystać pozostały po rozbiórce gruz.

 

2. Ogrodzenie terenu budowy hali stalowej

Bardzo ważną kwestią jest również ogrodzenie terenu działki, na której ma stanąć hala stalowa. Ogrodzenie uniemożliwi wejście na teren działki osobom nieupoważnionym, a także zapewni bezpieczeństwo maszynom budowlanym i materiałom oraz pracownikom. Warto też pamiętać, że w świetle polskich przepisów każdy plac budowy musi być odpowiednio ogrodzony i oznaczony.

Ogrodzenie terenu budowy można wznieść przy pomocy stempli budowlanych i siatki technicznej, inną opcją jest wynajem ogrodzenia w firmie, która specjalizuje się w zabezpieczaniu działek w trakcie budowy.

Kwestia ogrodzenia działki pod halę stalową wiąże się również z tematem ewentualnego monitoringu i/lub ochrony placu budowy. Może się to okazać dobrą inwestycją zwłaszcza w przypadku, gdy działka, na której ma zostać wzniesiona hala, znajduje się z dala od zabudowań mieszkalnych, co zwiększa ryzyko kradzieży lub uszkodzenia mienia.

3. Utwardzenie i wypoziomowanie obszaru pod zabudowę

Kolejną kwestią istotną z punktu przygotowania terenu pod budowę hali stalowej jest odpowiednie utwardzenie oraz wypoziomowanie działki, na której budynek ma stanąć. Niwelowanie gruntu umożliwia przeprowadzenie sprawnego, bezpiecznego i szybkiego montażu hali.

Czemu utwardzenie i wyrównanie terenu ma tak duże znaczenie? Ponieważ ciężki sprzęt, wykorzystywany zarówno do dostarczania elementów prefabrykowanych na plac budowy, jak i podczas wznoszenia konstrukcji i jej obudowywania płytami, wymaga stabilnego podłoża dla bezpiecznej pracy.

Jest to więc punkt niezbędny jeśli chcemy uniknąć wypadków, takich jak zakopanie czy przewrócenie się dźwigu, podnośnika nożycowego czy innej maszyny, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz powodować straty mienia.

4. Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników,

 

Przygotowując teren pod budowę hali stalowej musimy również przygotować pomieszczenia dla pracowników i odpowiednio je wyposażyć. Podobnie jak w przypadku oznaczenia terenu budowy, obliguje nas do tego polskie prawo.

Warto pamiętać, że zaplecze socjalno-biurowe musi być wyposażone w miejsce do spożywania posiłków i odpoczynku oraz w toaletę – może to być np. kontener socjalny.

W pobliżu kontenera powinno się znajdować przyłącze elektryczne oraz ujęcie wody, co pozwoli wyposażyć obiekt w niezbędne media.

5. Wyznaczenie stref pracy na terenie budowy

By montaż hali stalowej przebiegał sprawnie i bez opóźnień, istotne jest wyznaczenie odpowiednich stref na placu budowy. Należy pamiętać o odpowiedniej ilości miejsca do manewrowania dla samochodów dostawczych, przewożących elementy prefabrykowane na teren budowy hali, a także o przestrzeni rozładunkowej z możliwością dojazdu dla wózków widłowych.

Istotne jest też wyznaczenie przestrzeni do magazynowania materiałów (w odpowiedniej odległości od ciągów komunikacyjnych). Należy też pamiętać o zabezpieczeniu kontenerów na odpady budowlane, których znaczne ilości są generowane podczas wznoszenia hali stalowej, oraz o zabezpieczeniu przeciwpożarowym terenu budowy (gaśnice).

Po odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu pod budowę hali stalowej można już przystąpić do wznoszenia konstrukcji. Warto jednak pamiętać, że zadbanie o wszystkie powyższe kwestie jest bardzo istotne dla sprawnego i bezpiecznego przebiegu dalszych etapów prac.

Planujesz budowę hali?

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami

odnośnie budowy hali stalowej.

Poradnik Inwestora

Bądź z nami na bieżąco

Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych artykułach, brać udział w konkursach jak i obserwować nasze materiały filmowe – zapraszamy do polubienia naszych social media!

Klienci, Partnerzy o Nas:

Dziękujemy za zaufanie!

“Wszystkie prace wykonane przez w/w firmę nie budzą zastrzeżeń, odznaczają się wysoką jakością i terminowością! Prace wykonywane są z zachowaniem wszystkich wymogów technologicznych oraz zgodnie z sztuką budowlaną.”

Firma Tomar – Maszyny Budowlane

„Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Pana Marka Machowskiego jako solidnego partnera inwestycyjnego, charakteryzującego się przy tym bogatym doświadczeniem, rzetelnością i sumiennością.”

Stanisław Rembisz – właściciel firmy Kobex

“Współpraca z firmą Stalmach układała się prawidłowo i z całą pewnością możemy polecić ją jako solidne przedsiębiorstwo, które gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót budowlanych.”

Przemysław Banaszak – właściciel firmy FTB