logo

Hale Chłodnie Stalmach

Obiekty postawione przez naszą firmę, można znaleźć w całej Polsce.

W rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i wielu innych gałęziach gospodarki i przemysłu istnieje duże zapotrzebowanie na przechowywanie towarów w określonej temperaturze – najczęściej niskiej, co przedłuża ich trwałość.

Jako mroźnie i chłodnie najchętniej wykorzystywane są nowoczesne konstrukcje stalowe, które cechują się dużą elastycznością pod względem dostosowania budynku do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Sprawdź unikalne cechy naszych chłodni!

Chłodnie

Mapa Realizacji Chłodni i Mroźni

Obiekty postawione przez naszą firmę, można znaleźć w całej Polsce.

Dziękujemy za zaufanie wszystkim inwestorom i partnerom.